Nieuws

Vergoedingen:

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de VOETREFLEXBEHANDELINGEN geheel of gedeeltelijk in de aanvullende verzekering

In het vergoedingenoverzicht kunt U nakijken of de behandeling door Uw verzekering wordt vergoed. Echter het is raadzaam om zelf contact met Uw zorgverzekeraar contact hierover op te nemen.


Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT):

Link naar het laatste nieuws.


Privacy

De VNRT hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de cliënten die onze therapeuten behandelen. De therapeuten doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
Alle therapeuten vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit houdt in dat zij:
- Uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
- Niet meer informatie van u noteren dan nodig is om het doel te bereiken.
- U toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit vooraf met u is overlegd.Wkkgz

Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.


Aangezien ik lid ben van de VNRT, geregistreerd ben bij de RBCZ en aangesloten ben bij de SCAG voldoe ik aan de Wkggz.


Meer informatie kunt u vinden op de website van de VNRT.